AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Akredytacje dziennikarskie na Festiwal Dwa Brzegi 2021

@ Festiwal Dwa Brzegi, fot. Krzysztof Wójcik

Zapraszamy przedstawicieli mediów do akredytowania się na 15. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.

JAK I DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Aplikować można wypełniając formularz elektroniczny dostępny pod adresem: www.dwabrzegi.pl/akredytacje. Na zgłoszenia czekamy do 18 lipca 2021.

JAK OTRZYMAĆ INFORMACJE O PRZYZNANIU AKREDYTACJI?
Przyznanie akredytacji będzie potwierdzone drogą mailową i nastąpi najpóźniej 21 lipca 2021. Brak wiadomości potwierdzającej oznacza odmowę przyznania akredytacji.

CO WCHODZI W SKŁAD AKREDYTACJI?
Istnieją dwie możliwości akredytowania się na Festiwal.
1. Akredytacja PRESS upoważnia do uczestnictwa we wszystkich pokazach filmowych odbywających się podczas Festiwalu (na podstawie nieodpłatnej rejestracji w kasie w miasteczku festiwalowym).
2. Akredytacja FOTO uprawnia do wejścia tylko na zapowiedź/spotkanie przed filmem.
Imienne akredytacje będzie można odebrać za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub dowodu osobistego w Biurze Festiwalowym od pierwszego dnia Festiwalu.

Festiwal, w ramach akredytacji dziennikarskich, nie zapewnia i nie pokrywa kosztów noclegów i wyżywienia.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem akredytacji. Dodatkowych informacji udziela Rzecznik Prasowa Festiwalu, Paulina Litwinow: press@dwabrzegi.pl.

15. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi odbywa się w dniach 31 lipca – 8 sierpnia 2021 r. w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Zachęcamy do śledzenia naszych newsletterów oraz profilu na FACEBOOKU, YOUTUBIE i INSTAGRAMIE.

__________

REGULAMIN AKREDYTACJI DZIENNIKARSKICH
15. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, 31 lipca – 8 sierpnia 2021, Kazimierz Dolny, Janowiec nad Wisłą

1. Do odbioru akredytacji niezbędnym jest okazanie oryginału legitymacji prasowej lub dowodu osobistego (w przypadku operatorów, dźwiękowców, kierowników produkcji itp.). Akredytacje będą do odbioru w Biurze Festiwalu od dnia 31 lipca 2021.
2. W przypadku braku podpisów, pieczęci i/lub ważnej legitymacji prasowej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wniosku lub odmowy wydania akredytacji.
3. Prawo do akredytacji przysługuje jedynie dziennikarzom definiowanym przez art.7 ust. 2 pkt 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa prasowego.
4. Ostateczny termin składania wniosków o akredytację upływa 18 lipca 2021.
5. Akredytacje są bezpłatne, a ich liczba jest ograniczona.
6. O przyznaniu akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową do dnia 21 lipca 2021. Brak wiadomości potwierdzającej oznacza odmowę przyznania akredytacji.
7. Istnieją dwie możliwości akredytowania się na Festiwal.
a) Akredytacja PRESS upoważnia do uczestnictwa we wszystkich pokazach filmowych odbywających się podczas Festiwalu (na podstawie nieodpłatnej rejestracji w kasie w miasteczku festiwalowym).
b) Akredytacja FOTO uprawnia do wejścia tylko na zapowiedź/spotkanie przed filmem.
8. Organizatorzy, w ramach akredytacji, nie zapewniają i nie pokrywają kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
9. Wszystkie zasady dotyczące rejestracji imprez festiwalowych za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotograficznych, zostaną przekazane akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom najpóźniej w dniu danego koncertu lub wydarzenia. Jakiekolwiek naruszenia tych zasad lub próby odstąpienia akredytacji osobom postronnym grożą cofnięciem akredytacji w trybie natychmiastowym.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podania przyczyn.
11. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Marketingu i Promocji / Rzecznik Prasowa Festiwalu, Paulina Litwinow pod adresem mailowym press@dwabrzegi.pl.« »

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW