{"status":200,"data":[{"id":39996,"title":"ROZMOWY O KINIE | J. Wasilewska"},{"id":39873,"title":"Koncert piosenki letniej \u2014 Tomek Krzymi\u0144ski"},{"id":39563,"title":"ROZMOWY O KINIE | \u017beby nie by\u0142o \u015blad\u00f3w \u2014 J.P. Matuszy\u0144ski"},{"id":39349,"title":"ROZMOWY O KINIE | 25 lat niewinno\u015bci. Sprawa Tomka Komendy \u2014 P. Trojan"},{"id":39326,"title":"12. Kana\u0142 Sztuki \u2014 wystawa"},{"id":39308,"title":"ANTIGAZ \u2014 koncert"},{"id":39306,"title":"Jam session"},{"id":39304,"title":"Paul Kwitek \u2014 koncert"},{"id":39302,"title":"DJ MIKE COX"},{"id":39300,"title":"ATT TRIO \u2014 koncert"},{"id":39298,"title":"Covid \u2014 koncert"},{"id":39296,"title":"DJ NOTAB"},{"id":39294,"title":"Gwiezdne Szczury \u2014 koncert"},{"id":39290,"title":"Warsztaty artystyczne dla ma\u0142ych i du\u017cych"},{"id":39281,"title":"Czu\u0142a Obserwacja \u2014 koncert"},{"id":39279,"title":"Piotr Damasiewicz \u2014 koncert"},{"id":39277,"title":"Roman Wr\u00f3blewski \u2014 koncert"},{"id":39275,"title":"Warsztaty dla dzieci \u2014 Zaplanujmy razem miasto"},{"id":39273,"title":"Otwarcie europejskiej rezydencji artystycznej Fundacji KZMRZ \u2014 spotkanie"},{"id":39271,"title":"Malarstwo \u2014 Marcin Wrzal \u2014 wystawa"},{"id":39269,"title":"Dlaczego Dwa Brzegi? Zobaczcie sami! \u2014 Roman Szyma\u0144ski \u2014 wystawa"},{"id":39256,"title":"Afrykasy \u2014 specja\u0142y kuchni afryka\u0144skiej"},{"id":39254,"title":"W kr\u0119gu \u201eAkcentu\u201d \u2013 Hanna Lewandowska i Piotr Selim \u2013 spotkanie, premiera tomu poezji \u201eStacyjki\u201d"},{"id":39252,"title":"Sarmatyzm wczoraj i dzi\u015b \u2014 Maria Poprz\u0119cka, Waldemar Baraniewski, Bogus\u0142aw Deptu\u0142a, Wojciech Tygielski, Wojciech W\u0142odarczyk \u2014 debata"},{"id":39250,"title":"Si\u0142a kobiet \u2014 Dorota Danielewicz, Ewa \u0141abno-Fal\u0119cka, Wojciech Eichelberger, Klementyna Suchanow (zdalnie) \u2014 debata"},{"id":39248,"title":"Lw\u00f3w 1918 \u2014 kres iluzji \u2014 Tomasz Dostatni, Grzegorz Gauden \u2014 debata, promocja ksi\u0105\u017cki"},{"id":39246,"title":"Wystawy w Mi\u0119\u0107mierzu \u2014 spotkanie z autorami"},{"id":39244,"title":"Kolory Australii \u2014 Anna Eymont \u2014 wystawa"},{"id":39242,"title":"15 lat Galerii Klimaty \u2014 wystawa"},{"id":39239,"title":"Gliptografie c.d. \u2014 Jacek Maria Hohensee \u2014 wystawa"},{"id":39237,"title":"Taki pejza\u017c \u2014 Misia Konopka \u2014 wystawa"},{"id":39235,"title":"Zjawiona \u2014 reporta\u017c z przesz\u0142o\u015bci \u2014 Ma\u0142gorzata Szejnert \u2014 wystawa, spotkanie"},{"id":39232,"title":"Nasze klimaty \u2014 Tomek Sikora \u2014 wystawa"},{"id":39230,"title":"Prze\u0142om w winach \u2014 wina w Prze\u0142omie \u2014 spotkanie"},{"id":39209,"title":"The Inward Moment. Cz\u0142owiek wobec sacrum \u2014 Andrzej Zi\u00f3\u0142kowski \u2014 wystawa"},{"id":39207,"title":"Personal \u2014 Tomasz Tomaszewski \u2014 wystawa"},{"id":39205,"title":"Mi\u0119dzy reporta\u017cem a kreacj\u0105 \u2014 Tomek Sikora \u2014 wystawa"},{"id":39203,"title":"Malarstwo \u2014 Krzysztof Rumin \u2014 wystawa"},{"id":39201,"title":"Love-krowe \u2014 Witold Krassowski \u2014 wystawa"},{"id":39199,"title":"Kazimierz Dolny g\u00f3r\u0105 \u2014 Maks Skrzeczkowski \u2014 wystawa"},{"id":39197,"title":"Galeria jednego dnia \u2014 Klub ZSM Pastel \u2014 wystawa"},{"id":39195,"title":"Dzieci Kazimierza \u2014 zdj\u0119cia z przedszkolnej kroniki \u2014 wystawa"},{"id":39193,"title":"Dynamika miasta \u2013 ekspresja fotografii \u2014 Tomasz Sobecki \u2014 wystawa"},{"id":39190,"title":"111 lat Alfa Romeo \u2014 prezentacja klasycznych modeli"},{"id":39168,"title":"ROZMOWY O KINIE | Mi\u0119dzynarodowy Konkurs Film\u00f3w Kr\u00f3tkometra\u017cowych \u2014 spotkanie z jurorami"},{"id":39166,"title":"ROZMOWY O KINIE | Przysz\u0142o\u015b\u0107 polskiej kultury w \u015bwiecie cyfrowym \u2014 debata ZAIKS"},{"id":39164,"title":"ROZMOWY O KINIE | Cudze chwalicie, swoje kochacie, czyli o sile lokalnego kontentu \u2014 seriale TVN, Player"},{"id":39162,"title":"ROZMOWY O KINIE | Krafft\u00f3wna w krainie czar\u00f3w \u2014 M. Kowalewski, P. Konstantinow"},{"id":39160,"title":"ROZMOWY O KINIE | Mi\u0119dzy oczy \u2014 P. Were\u015bniak"},{"id":39158,"title":"ROZMOWY O KINIE | Filmoterapia z Sensem"},{"id":39154,"title":"ROZMOWY O KINIE | kRaj \u2014 V. Andersson, F. Hillesland, M. Motyka"},{"id":39152,"title":"ROZMOWY O KINIE | @miriamfrompoland \u2014 P. Szczepa\u0144ski"},{"id":39148,"title":"ROZMOWY O KINIE | Ka\u017cdy ma swoje lato \u2014 T. Jurkiewicz"},{"id":39145,"title":"ROZMOWY O KINIE | Pola\u0144ski, Horowitz. Hometown. \u2014 A. Kokoszka-Romer, M. Kud\u0142a"},{"id":39143,"title":"KONFERENCJA PRASOWA | Otwarcie BNP Paribas Dwa Brzegi \u2014 15. Festiwalu Filmu i Sztuki"},{"id":39141,"title":"ROZMOWY O KINIE | Mi\u0119dzynarodowy Konkurs Film\u00f3w Kr\u00f3tkometra\u017cowych"},{"id":39139,"title":"LEKCJA KINA | Tomasz Wolski"},{"id":39137,"title":"LEKCJA KINA | Mariusz Wilczy\u0144ski"},{"id":39135,"title":"LEKCJA KINA | Agata Kulesza"},{"id":39133,"title":"\u017bywio\u0142y \u2014 Kornel Wilczek \u2014 wystawa"},{"id":39131,"title":"Wisienki na torcie \u2014 Slawa Radow \u2014 wystawa"},{"id":39129,"title":"Wielki b\u0142\u0119kit, g\u0142\u0119boki fiolet \u2014 Ilona Irmina Iwa\u0144ska \u2014 wystawa"},{"id":39127,"title":"Tarabaning \u2014 Jerzy Krzysztoporski \u2014 wystawa"},{"id":39124,"title":"\u015awiaty dwa \u2014 Benedykt Kroplewski, Micha\u0142 Sm\u00f3\u0142ka \u2014 wystawa"},{"id":39122,"title":"R\u00f3\u017cne przygody i peregrynacje SANTO LUCA, w\u0119druj\u0105cego ucznia malarskiego cechu \u2014 Jan Michalak \u2014 wystawa"},{"id":39120,"title":"Polska szko\u0142a plakatu \u2014 Maciej Hibner \u2014 wystawa"},{"id":39118,"title":"Miasto Jerozolima \u2014 Tomasz Sobecki \u2014 wystawa"},{"id":39114,"title":"Malarstwo i… \u2014 Krzysztof Krzyr Raczy\u0144ski, Agnieszka Mitura, Marek Ziarkowski \u2014 wystawa"},{"id":39112,"title":"Malarstwo \u2014 Robert Znajomski, Marek Anda\u0142a, Marta Anda\u0142a \u2014 wystawa"},{"id":39110,"title":"Dyskretne \u2014 Stanis\u0142aw O\u017c\u00f3g \u2014 wystawa"},{"id":39108,"title":"Diabe\u0142 \u2014 Waldemar Wojczakowski \u2014 wystawa"},{"id":39104,"title":"Ciemna strona raju \u2014 Janusz Oskar Knorowski \u2014 wystawa"},{"id":39102,"title":"Artterytorium. Obiekty z papieru \u2014 Sylwia Lis-Persona \u2014 wystawa"},{"id":39100,"title":"Anio\u0142 w Kazimierzu \u2014 Marta Sok\u00f3\u0142 \u2014 wystawa"},{"id":39098,"title":"Absurdy \u2014 Janusz Gacek Olszewski \u2014 wystawa"},{"id":39095,"title":"21 lat Kazimierskiej Konfraterni Sztuki \u2014 wystawa"},{"id":39084,"title":"… mi\u0119dzy s\u0142owem… i cieniem… Mieczys\u0142awa Izdebska-\u0141azorek, Weronika Roma\u0144ska \u2014 wystawa"},{"id":39082,"title":"NeoKlez Akustycznie \u2014 koncert"},{"id":39076,"title":"Olejniczak \/ Sendecki Quartet \u2014 Jazznowiec \u2014 koncert"},{"id":39074,"title":"Kazimierskie Hollywood \u2014 akcja performatywna"},{"id":39072,"title":"Jak wyda\u0107 album \u2014 Darek Szubi\u0144ski \u2014 spotkanie"},{"id":39070,"title":"Powt\u00f3rka materia\u0142u \u2014 prof. Aleksander B\u0142o\u0144ski \u2014 wyk\u0142ad"},{"id":39068,"title":"Warsztaty ceramiki \u2014 Olena Suvorova"},{"id":39066,"title":"Malujemy razem Kazimierz Dolny \u2014 Krzysztof Rumin i Klub ZSM Pastel \u2014 akcja"},{"id":39064,"title":"Toskania nad Wis\u0142\u0105 \u2014 wieczorna wycieczka do winnicy"},{"id":39062,"title":"Kazimierz na starej fotografii. Kuchnia i smaki dawnych lat \u2014 Dorota Szczuka \u2014 spotkanie"},{"id":39060,"title":"Mi\u0119dzy brzegami \u2014 dr Andrzej Paw\u0142owski \u2014 spacer wodno-filmowy"},{"id":39058,"title":"Kazimierz poniek\u0105d filmowy \u2014 Danuta Borzecka \u2014 spacer z przewodnikiem"},{"id":39056,"title":"Dom Kuncewicz\u00f3w \u2014 oprowadzanie kuratorskie"},{"id":39054,"title":"Ciemna strona raju \u2014 Janusz Oskar Knorowski \u2014 spotkanie"},{"id":39019,"title":"Warsztaty solarigrafii \u2014 Darek Dorosz"},{"id":39015,"title":"Warsztaty fotografii kom\u00f3rkowej \u2014 Maks Skrzeczkowski"},{"id":39011,"title":"Warsztaty fotografii \u2014 Wojcieche Jargi\u0142o, Jakub Orzechowski, Maks Skrzeczkowski"},{"id":38788,"title":"Wszystko zostaje w rodzinie"},{"id":38785,"title":"16 mgnie\u0144 wiosny"},{"id":38782,"title":"Smak g\u0142odu | PREMIERA"},{"id":38778,"title":"Poufne lekcje perskiego"},{"id":38775,"title":"Pola\u0144ski, Horowitz. Hometown."},{"id":38772,"title":"Ogniem pisane"},{"id":38769,"title":"Nowy porz\u0105dek"},{"id":38766,"title":"Pod niebem Alicji | PREMIERA"},{"id":38761,"title":"Najlepsze lata"},{"id":38758,"title":"Mi\u0119dzy oczy | PREMIERA"},{"id":38755,"title":"kRaj"},{"id":38752,"title":"Krafft\u00f3wna w krainie czar\u00f3w"},{"id":38749,"title":"Kochankowie | PREMIERA"},{"id":38746,"title":"Ka\u017cdy ma swoje lato"},{"id":38743,"title":"Karnawal"},{"id":38739,"title":"Je\u017ad\u017acy sprawiedliwo\u015bci | PREMIERA"},{"id":38736,"title":"Jestem tw\u00f3j | PREMIERA"},{"id":38733,"title":"Jak brat bratu | PREMIERA"},{"id":38730,"title":"Descent | PREMIERA"},{"id":38727,"title":"Cz\u0142owiek, kt\u00f3ry sprzeda\u0142 swoj\u0105 sk\u00f3r\u0119 | PREMIERA"},{"id":38724,"title":"Copilot | PREMIERA"},{"id":38721,"title":"Belushi | PREMIERA"},{"id":38718,"title":"Ballada o bia\u0142ej krowie"},{"id":38715,"title":"1970"},{"id":38712,"title":"@miriamfrompoland"},{"id":38705,"title":"W\u0142asne \u015bmieci"},{"id":38702,"title":"The Hero"},{"id":38699,"title":"Kertv\u00e1rosi mese"},{"id":38696,"title":"Stories Keep Me Awake at Night"},{"id":38693,"title":"Sarha"},{"id":38690,"title":"R\u00f3wnonoc"},{"id":38687,"title":"Raisa"},{"id":38684,"title":"Problem"},{"id":38681,"title":"Powiedz mi co\u015b jeszcze"},{"id":38678,"title":"Nie jeste\u015bmy przyjaci\u00f3\u0142kami"},{"id":38675,"title":"M\u00f3j niepok\u00f3j"},{"id":38672,"title":"La Banyera"},{"id":38669,"title":"Kamie\u0144"},{"id":38666,"title":"Jeszcze na chwil\u0119"},{"id":38663,"title":"Important Police Shit"},{"id":38660,"title":"God Dress You"},{"id":38657,"title":"Eggshell"},{"id":38654,"title":"Dorothy non deve morire"},{"id":38651,"title":"Denne wakacje"},{"id":38648,"title":"Cztery fili\u017canki kawy lub trzy"},{"id":38645,"title":"Alicja i \u017babka"},{"id":38641,"title":"7-My Sierpnia"},{"id":38631,"title":"Zabij to i wyjed\u017a z tego miasta"},{"id":38629,"title":"Yag. Bascheva Dance Company"},{"id":38627,"title":"Sound of Metal"},{"id":38625,"title":"Minari"},{"id":38623,"title":"Jeszcze jest czas"},{"id":38621,"title":"Gniazdo"},{"id":38619,"title":"Geniusze"},{"id":38589,"title":"Na rauszu | LUX AUDIENCE AWARD"},{"id":38585,"title":"Kolektyw | LUX AUDIENCE AWARD"},{"id":38581,"title":"Bo\u017ce Cia\u0142o | LUX AUDIENCE AWARD"},{"id":38579,"title":"The Circle. Mongolska przygoda | EKO\u015aWIADOMO\u015a\u0106, PREMIERA"},{"id":38577,"title":"Nature is My Homeland | EKO\u015aWIADOMO\u015a\u0106"},{"id":38544,"title":"Sil\u00eancio \u2013 g\u0142osy Lizbony | PREMIERA"},{"id":38542,"title":"Paolo Conte, via con me | PREMIERA"},{"id":38540,"title":"Per Lucio | PREMIERA"},{"id":38537,"title":"Firestarter | PREMIERA"},{"id":38535,"title":"FANNY: The Right to Rock | POLSKA PRAPREMIERA"},{"id":38531,"title":"Aznavour by Charles | PREMIERA"},{"id":38529,"title":"A-ha | PREMIERA"},{"id":38467,"title":"\u015aniegu ju\u017c nigdy nie b\u0119dzie"},{"id":38458,"title":"R\u00f3\u017ca"},{"id":38456,"title":"Niewinne"},{"id":38453,"title":"Ida"},{"id":38451,"title":"25 lat niewinno\u015bci. Sprawa Tomka Komendy"},{"id":38423,"title":"Wolno\u015b\u0107"},{"id":38421,"title":"Vengo"},{"id":38419,"title":"Geronimo"},{"id":38417,"title":"Gadjo dilo"},{"id":38415,"title":"Exils"},{"id":38413,"title":"Djam"},{"id":38411,"title":"Corre, Gitano"}]}