Hringurinn

Ring Road, The | Hringurinn | reż. Fridrik Thor Fridriksson | IS | 1985 | 78 min | Dwa Brzegi 2012, PREMIERA© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW