The Fledglings

© Pisklaki, The Fledglings, reż. Lidia Duda
Date
Hour
Place
02/08
16:15
THE LUBELSKIE CINEMA


Pisklaki
reż|dir Lidia Duda | PL | 2022 | 84 min
prod|pro Anna Bławut-Mazurkiewicz, Tomasz Rychter scen|wr Lidia Duda zdj|ph Wojciech Staroń, Zuzanna Zachara-Hassairi muz|mus Tymon Tymański, Robert Brylewski, Arkadiusz Kraśniewski mon|ed Jakub Śladkowski, Lidia Duda dys|dis Aura Films

DESCRIPTION

The very minimalistic, almost ascetic black-and-white image focuses entirely on the three children’s protagonists: Zosia, Oskar and Kinga. All three very different characters come to the home for the blind in Laski near Warsaw. They must resist, learn to be independent, away from their parents, on whose eyes they could rely. Seven-year-old children live in a boarding school, far away from home, and start a new chapter in their lives. Duda deliberately ignores the environment, the adult world, focusing hers and our attention exclusively on the “fledglings”, their inner world, the need for independence, but also acceptance.


AWARDS
2022 Warsaw Millenium Docs Against Gravity –  The Studio Cinemas Association Award (Polish Film Competition)

DIRECTOR
— LIDIA DUDA (1958), Polish documentary filmmaker. Graduated in cultural studies at UWr. In the 1990s she worked on "News" (Aktualności) of TVP Katowice, later she began to write reports for the Reporter-Express and to shoot more than sixty films. Since the beginning of the XXI century she has been producing documentaries. Her identification is empathy, she just listens to her characters and believes in the power of their stories.

FILMOGRAPHY
— LIDIA DUDA
2022 Pisklaki|The Fledglings
2018 Newborn
2013 Wszystko jest możliwe|Everything Is Possible
2012 Uwikłani|Entangled
2008 Życie w cieniu radia
2007 Bracia
2006 Co widzisz jak zamkniesz oczy...
2005 Herkules wyrusza w świat|Hercules Ventures Into the World
2004 Herkules
2003 Akwarium
2003 Witaj bracie w cygańskim taborze
2002 Czuję się bezradna wobec świata, w którym żyją moi bohaterowie. Lidia Duda
2002 U nas w Pietraszach
2001 Tu wódka jest Bogiem a wiara nałogiem

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW