Na pograniczu narodów i kultur — 40 lat Akcentu — spotkanie

Data
Godzina
Miejsce
07/08
17:00
MIĘĆMIERZ


OPIS

Dyskusja panelowa z udziałem współautorów i redaktorów antologii opublikowanej niedawno przez Wydawnictwo Czytelnik „Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka”

Głos zabiorą prof. Jerzy Bartmiński (UMCS), dr Jarosław Cymerman (Instytut Teatralny w Warszawie), red. Łukasz Janicki (Akcent), dr Łukasz Marcińczak (MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie), red. Bogusław Wróblewski (Akcent).

Kwestia relacji międzykulturowych to bez wątpienia najważniejszy problem, z jakim musi uporać się świat w XXI stuleciu. W publikacjach „Akcentu” – czasopisma będącego rówieśnikiem „Solidarności” – już w latach 80. ubiegłego wieku zakreślony został nowy sens pojęcia „pogranicze” jako kategorii kulturowej obejmującej nie tylko sąsiedztwo geograficzne.

Projekt jest wydarzeniem towarzyszącym Festiwalowi Dwa Brzegi. Za jego organizację i bezpieczeństwo, w tym dotyczące przestrzegania procedur związanych z epidemią COVID-19, odpowiada bezpośrednio organizator projektu.

MIEJSCE | Galeria Klimaty, Mięćmierz
WSTĘP WOLNY


© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW