Dynamika miasta – ekspresja fotografii — Tomasz Sobecki — wystawa

KOKPiT © Tomasz Sobecki
Data
Godzina
Miejsce
31/07
14:00 wernisaż
KOKPIT
31/07
14:00-18:00
KOKPIT
02/08
09:00-17:00
KOKPIT
03/08
09:00-17:00
KOKPIT
04/08
09:00-19:00
KOKPIT
05/08
09:00-19:00
KOKPIT
06/08
09:00-19:00
KOKPIT
07/08
12:30-18:00
KOKPIT


OPIS

Pierwsze zdjęcia do cyklu „Dynamika miasta” zostały wykonane w czerwcu roku 2014 w Sydney. Wciąż przybywają do kolekcji fotografie kolejnych miast różnych kontynentów.

Dotychczas zostały zrealizowane fotografie: Sydney (2014), Hajdarabadu (2015), Gdańska (2015), Wenecji (2015), Warszawy (2015) Torunia (2015, 2016). W roku 2017 wykonałem i opracowałem serię zdjęć miast Maroka na kontynencie afrykańskim. Ostatnio, tuż przed wybuchem światowej pandemii COVID -19 (2020) fotografowałem miasta Bliskiego Wschodu: Petrę (Jordania) oraz Jerozolimę (Izrael).

Celem realizacji cyklu jest analiza fenomenu miasta z wykorzystaniem szczególnych możliwości fotografii, zarówno jej walorów poznawczych jak i kreacyjnych. Jest to próba odnalezienia i sformułowania przy pomocy obrazu fotograficznego istoty miasta z jednoczesnym dostrzeżeniem unikalnych cech miast osadzonych w różnych kulturach i kontekstach środowiska geograficznego.

Proces poznawania jest integralnie związany z naszą psychiką. Ze względu na ograniczony podróżą czas przebywania w poznawanych miastach oraz napotykaną intensywność bodźców zewnętrznych najbardziej zaangażowana w proces poznawczy jest pamięć ultrakrótka, inaczej zwana sensoryczną. Pamięć ludzka selekcjonuje wrażenia, pozostawia w naszej świadomości na dłużej tylko niektóre z nich, szczególnie te najbardziej powiązane z emocjami. Emocje są też bardzo ważnym elementem procesu kreacji. Założeniem przyjętym w czasie pracy nad cyklem „Dynamika miasta” było wyraziste wizualne zaznaczenie powiązania w procesach poznawczych i kreacyjnych emocji z intelektem.

Realizowanie procesu poznawania miasta oraz jednoczesnego budowania osobistej interpretacji poznawanej rzeczywistości przy pomocy narzędzi fotograficznych jest zadaniem niezwykle trudnym. Wielość zjawisk występujących w organizmach miejskich oraz ich różnorodność wymaga obrazu o adekwatnej intensywności. Bogactwo doznań poznawczych, wielość procesów intelektualnych oraz towarzyszące tym procesom silne emocje nie mieszczą się w pojedynczym ujęciu fotograficznym. Te przesłanki sprawiły, że dla realizacji cyklu „Dynamika miasta” została wybrana metoda wielokrotnej ekspozycji na kliszy diapozytywowej. Polega ona na łączeniu wielu przenikających się z sobą ujęć w nieodwracalny obraz fotograficzny zmaterializowany przy pomocy związków srebra. Ogromną trudnością tej metody jest brak możliwości kontroli przenikających się ujęć w trakcie ich rejestracji. O ile istnieje możliwość kontrolowania poszczególnych naświetleń, to ich wzajemna relacja pozostaje jedynie zarysowana w wyobraźni autora. Ostateczny rezultat pozostaje eksperymentem twórczym ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Dla zwiększenia ekspresji obrazów fotograficznych prezentujących nieustającą zmienność organizmów miejskich przebiegającą w czasie i przestrzeni zastosowano przeźroczystą formę fotogramów oraz zestawienie ich dla celów ekspozycyjnych w poliptyki.

Tomasz Sobecki

Wydarzenie realizowane w ramach maratonu fotograficznego Akademii Odkryć Fotograficznych oraz Kazimierskiej Wiosny Fotograficznej.

WERNISAŻ | 31 lipca, 14:00
WYSTAWA CZYNNA | 31 lipca – 30 września, pon-wt: 09:00-17:00, śr-pt: 09:00-19:00, sob: 12:30-18:00
MIEJSCE | KOKPiT | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12, Kazimierz Dolny
WSTĘP WOLNY

DR TOMASZ SOBECKI – Fotografik urodzony i mieszkający w Toruniu. W roku 2013 broniąc pracę „Idea piramid” uzyskał stopień doktora sztuki w zakresie fotografii na Wydziale Operatorskim PWSFTViT. Pracuje cyklami aż do definitywnego zgłębienia tematu oraz wykreowania nowych elementów formy plastycznej. Stypendia artystyczne: 1990 – Hiszpania, 1991-1993 MKiS RP, 2017 i 2021 – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2017 i 2019 – ZAiKS. Reprezentant sztuki polskiej (zaproszenie Departamentu Plastyki MKiS RP) do wystawy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Wenezueli – Caracas 1991. Wykładowca fotografii na uniwersytetach w Łodzi, Bydgoszczy i w Toruniu, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ASP w Gdańsku; visiting professor na Wydziale Designu Indian Institute of Technology w Hajdarabadzie (Indie).

Projekt jest wydarzeniem towarzyszącym BNP Paribas Dwa Brzegi. Za jego organizację i bezpieczeństwo, w tym dotyczące przestrzegania procedur związanych z epidemią COVID-19, odpowiada bezpośrednio organizator projektu.


© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW