Dziadek – kresowe wspomnienia Jerzego Żurawskiego — spotkanie

© Jerzy Żurawski
Data
Godzina
Miejsce
05/08
17:00
KOKPIT


OPIS

Spotkanie będzie połączeniem projekcji filmu „Dziadek” (2015) w reżyserii wnuczki Jerzego Żurawskiego – Zofii Żurawskiej i prezentacją książki „Moje życie” (cz. I) autorstwa Jerzego Żurawskiego.

Film „Dziadek” opowiada nie tylko o dzieciństwie Jerzego Żurawskiego, ale także o relacji dziadka z wnuczką, potrzebie powrotu do własnych korzeni. Ukazuje przemijalność ulotnych chwil życia i niezwykłą moc wspomnień łączącą pokolenia.

Książka Jerzego Żurawskiego „Moje życie” (cz.1) wydana w 2022 roku opisuje dzieciństwo i wczesną młodość autora w północno-wschodnim zakamarku II Rzeczypospolitej. Jest jednym w wielu świadectw losu Kresowian. Oczami przyszłego historyka sztuki i konserwatora zabytków zaobserwowane są krajobrazy z pięknej krainy jezior i architektura miasteczka powiatowego Brasławia. Scharakteryzowane jest środowisko inteligencko-urzędnicze. Ważni są także zwykli ludzie i relacje społeczne różnych narodów i wyznań. Przedwojenna idylla życia na prowincji, która słynęła z tolerancji i braku konfliktów etnicznych, zostaje porażona wybuchem II wojny światowej i kolejnymi okupacjami: sowiecką pierwszą, niemiecką i sowiecką ostateczną. Losy rodziny Żurawskich odmierzane są falami terroru okupantów, aresztowaniami, wywózkami i podjętą pod przymusem decyzją ekspatriacji w granice PRL. Tu zaczyna się opowieść o kolejowej tułaczce i poszukiwaniu miejsca do dalszego życia rodziny na mapie nowej Polski. Opisany jest terror stalinowski widziany przez ucznia szkoły średniej, maturzystę niechętnego istniejącemu ustrojowi. Końcowym wydarzeniem opisanym w książce jest moment rozpoczęcia studiów na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie.

JERZY ŻURAWSKI (ur. 1930, Brasław na Wileńszczyźnie) — Ekspatriowany w 1945 roku do Polski Ludowej. Ukończył studia historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie pracował w urzędach konserwatorskich w Olsztynie i Rzeszowie oraz był starszym kustoszem i wicedyrektorem Muzeum Zamku w Łańcucie. Od 1972 roku pełnił funkcję konserwatora zabytków na Powiat Puławski (Kazimierz, Nałęczów, Puławy), do 1993 roku, będąc jednocześnie dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, do 2000 roku. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Honorowy Obywatel Janowca i Kazimierza Dolnego.

TERMIN | 5 sierpnia, 17:00
MIEJSCE | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki — ul. Lubelska 12, Kazimierz Dolny
WSTĘP WOLNY

Projekt jest wydarzeniem towarzyszącym BNP Paribas Dwa Brzegi. Za jego organizację i bezpieczeństwo odpowiada bezpośrednio organizator projektu.


© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW