Kazimierskie krajobrazy filmowe — dr Andrzej Pawłowski — spotkanie

© Andrzej Pawłowski
Data
Godzina
Miejsce
03/08
17:00
KOKPIT


OPIS

Spotkanie stanowić ma swoistą kontynuację i podsumowanie tematycznych spacerów krajobrazowych, które autor od kilku lat uskuteczniał podczas kolejnych edycji kazimierskich festiwali.

Warunki plenerowe nie zawsze bowiem umożliwiały uczestnikom wodno-piechotnych wypraw filmowych zapoznanie się z materiałem źródłowym „odtwarzanym” z papierowego laptopa.

Wykład zaprezentuje produkcje filmowe (fabularne i dokumentalne) oraz teatralne (m.in.: „Kazimierz Dolny — unikalny film z 1920 r.”, „Dybuk”, „Judeł gra na skrzypcach”, „Kazimierz Dolny 1940”, „Małe dramaty”, „Podróż za jeden uśmiech”, „Wyspa złoczyńców”, „Drugie zabicie psa”, „Dwa księżyce”), które zostały zrealizowane w okresie stulecia w kazimierskich krajobrazach — zarówno w skali wnętrz architektoniczno-krajobrazowych miasteczka, jak i mezoregionów Wyżyny Lubelskiej: Małopolskiego Przełomu Wisły, Płaskowyżu Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej. Wybrane kadry filmowe dokumentują przemiany przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej Kazimierza Dolnego oraz ewolucję nadwiślańskiego krajobrazu. Czy malarskość Kazimierza Dolnego jest głównie efektem celowo zaplanowanego układu miejskiego — zrealizowanego według zasad kompozycyjnych scenografii teatralnej, jak zauważył to przed laty historyk sztuki Kazimierz Parfianowicz?

DR ANDRZEJ PAWŁOWSKI — Regionalista, geograf, nauczyciel akademicki (dr, prof. Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie), przewodnik turystyczny, autor „dwubrzeżnych” przewodników po Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą (Małopolski Przełom Wisły) oraz Kazimierskim Parku Krajobrazowym, laureat popularnego w ubiegłym stuleciu teleturnieju „Wielka Gra” z tematu: „Kazimierz Dolny – dzieje miasta, zabytki i ludzie”, odkrywca Góry i inspirator odtworzenia trzech krzyży nad Parchatką.

TERMIN | 3 sierpnia, 17:00
MIEJSCE | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki — ul. Lubelska 12, Kazimierz Dolny
WSTĘP WOLNY

Projekt jest wydarzeniem towarzyszącym BNP Paribas Dwa Brzegi. Za jego organizację i bezpieczeństwo odpowiada bezpośrednio organizator projektu.


© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW