Obraz, czyli kino w mózgu — prof. Dobrosław Bagiński — spotkanie

© Dobrosław Bagiński
Data
Godzina
Miejsce
06/08
17:00
KOKPIT


OPIS

Widzenie jest dobrze wyreżyserowanym przez mózg filmem dla jednego widza, czyli twojej świadomości. Mózg wie co musisz widzieć i co chcesz zobaczyć. To reżyser twego życia, który oferuje ci dużo więcej niż twoje oczy. Widzenie to twój osobisty seans kinowy.

Dobrosław Bagiński jest autorem książki „Obraz — zagadka wzrokowa” — kompendium o widzeniu i wizualności. Poświęcił tym zagadnieniom czterdzieści lat pracy akademickiej jako badacz i wykładowca. Obecnie prowadzi badania nad językiem obrazu, przygotowując kolejną książkę, której tematem jest „Obraz — symbole i metafory”. W zamiarze autora będzie ona krokiem od percepcji obrazów do obrazowego wyrażania, jako drugiego, wyższego poziomu gramatyki wizualnej.

PROF. DOBROSŁAW BAGIŃSKI — Studiował sztuki plastyczne we wrocławskiej PWSSP (dziś ASP). Po studiach podjął pracę na lubelskim UMCS. W tym czasie uzyskał doktorat w dziedzinie malarstwa i habilitację w dziedzinie rzeźby. Początki aktywności artystycznej związał z ruchem sztuki konceptualnej, by po kilku latach skierować się ku projektowaniu przestrzennemu i nowym mediom. W latach 90. kierował lubelskim ośrodkiem Telewizji Polskiej. Zainicjował tam badania naukowe nad przekazami audiowizualnymi, których wyniki znalazły miejsce w kilku publikacjach. W kolejnych latach skupił się na badaniach naukowych w obszarze elementarnych funkcji percepcji wzrokowej, realizując z Piotrem Francuzem (profesorem psychologii) wspólny grant KBN. Równolegle prowadził własne badania w kierunku sprecyzowania reguł gramatyki języka obrazu, która stanowi podstawę szeroko pojętej komunikacji wizualnej. Był profesorem kilku uczelni. Nauczał na kierunkach sztuk plastycznych, a także na kierunkach: architektura, wzornictwo, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, dziennikarstwo. Jest uznanym ekspertem w wielu obszarach wizualności

TERMIN | 6 sierpnia, 17:00
MIEJSCE | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki — ul. Lubelska 12, Kazimierz Dolny
WSTĘP WOLNY

Projekt jest wydarzeniem towarzyszącym BNP Paribas Dwa Brzegi. Za jego organizację i bezpieczeństwo odpowiada bezpośrednio organizator projektu.


© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW