Stanisław Szukalski — prof. Lechosław Lameński — wykład

© Zainspirowani Szukalskim
Data
Godzina
Miejsce
31/07
14:00
KOKPIT


OPIS

Specjalnie przygotowany wykład największego autorytetu naukowego w dziedzinie badań nad życiem i twórczością Stanisława Szukalskiego, nawiązujący zwłaszcza do związków Artysty z Kazimierzem Dolnym.

Prelekcja przybliży sylwetkę Szukalskiego w kontekście jego znajomości z lokalnymi twórcami życia kulturalnego okresu międzywojennego, takimi jak Tadeusz Pruszkowski czy Antoni Michalak, usłyszymy też historię Szukałki, czyli kazimierskiej willi Szukalskiego na Albrechtówce.

Wydarzenie w ramach projektu „Zainspirowani Szukalskim”, organizator: Fundacja Helisa.

PROF. LECHOSŁAW LAMEŃSKI (ur. 1949) — Uczęszczał do PLSP w Bydgoszczy. Studiował historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy magisterskiej „Szczep Rogate Serce”. Następnie rozpoczął pracę w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL, był też wieloletnim Kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej, którą kierował nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę w 2020 roku. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Historii Sztuki KUL. Jest trzykrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, otrzymał też Srebrną Honorową Odznakę Zasłużonemu dla Lublina (1990) oraz Srebrny (2005) i Złoty Krzyż Zasługi (2010), a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2014) i Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2014). W 2015 otrzymał członkostwo honorowe Stowarzyszenia Historyków Sztuki, którego jest wieloletnim członkiem i prezesem Lubelskiego Oddziału SHS. Współpracuje z kwartalnikiem literacko-artystycznym „Akcent”, w którym pełni funkcję redaktora działu plastyki i historii sztuki. Członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego, Komisji Historycznej Oddziału PAN w Lublinie, juror konkursu im. prof. Jerzego Łozińskiego; przewodniczący Rady Muzealnej przy Muzeum Historycznym w Sanoku; wieloletni przewodniczący Rady Muzealnej Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz Rady Muzealnej Muzeum w Jarosławiu, przewodniczący Rady Muzealnej nowo powstałego Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, członek Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury, działającego w ramach Kościelnej Komisji Konkordatowej. Lechosław Lameński wypromował ponad 250 prac magisterskich, był promotorem w blisko 30 zakończonych przewodach doktorskich, brał także udział w przewodach doktorskich i habilitacyjnych w charakterze recenzenta, członka i przewodniczącego komisji. Był recenzentem w przewodach profesorskich. Prof. Lameński jako krytyk i historyk sztuki życiem i twórczością Stanisława Szukalskiego zajmuje się od 50 lat, opublikował ponad 20 książek i artykułów poświęconych Szukalskiemu i gronu jego uczniów. Poprowadził wiele popularyzatorskich wykładów o Szukalskim i szukalszczykach, jest niekwestionowanym autorytetem i nieocenionym źródłem informacji w tej dziedzinie, konsultantem lub redaktorem większości istotnych publikacji na ten temat.

TERMIN | 31 lipca, 14:00
MIEJSCE | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki — ul. Lubelska 12, Kazimierz Dolny
WSTĘP WOLNY

Projekt jest wydarzeniem towarzyszącym BNP Paribas Dwa Brzegi. Za jego organizację i bezpieczeństwo odpowiada bezpośrednio organizator projektu.


© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW