Universal Wisdom. Wieczysta Mądrość — Andrzej Ziółkowski — wystawa

© Universal Wisdom. Wieczysta Mądrość — Andrzej Ziółkowski
Data
Godzina
Miejsce
30/07
10:15-20:00
ZAMEK W KAZIMIERZU


OPIS

„Wystawa czerpie z albumu fotograficznego o tym samym tytule. Oprócz zdjęć z siedmiu wielkich religii Azji album zawiera wybrane cytaty ze świętych ksiąg tych religii.

Miejsca kultu, rytuały oraz ciała, twarze i dłonie bohaterów stały się moim fotograficznym komentarzem do poetyckich tłumaczeń fragmentów hinduskich Upaniszad, buddyjskich sutr, tajemniczej Tao Te Ching taoizmu, Koranu i poezji sufich, hymnów z księgi Guru Granth Sahib sikhów, żydowskich ksiąg mądrościowych, Biblii hebrajskiej czy też przypowieści Nowego Testamentu. Teksty te, będąc objawieniem boskiej myśli i owocem ludzkiego ducha, mają nam przypomnieć zasadniczą jedność leżącą u ich podstaw. Wystawa jest zaproszeniem do spotkania z wyznawcami wielkich religii świata i do duchowej podróży przez mądrość ich świętych ksiąg.” [Andrzej Ziółkowski]

ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI — Pochodzi z Gdyni. W latach 70. studiował elektronikę w Gdańsku. Po wielu latach pracy w przemyśle elektronicznym, z tego 20 lat w międzynarodowym koncernie elektronicznym w Singapurze, oddaje się od roku 2005 pasji fotografowania. W 2012 roku, podczas podróży fotograficznej w Południowych Indiach, dotarł do chrześcijańskiej aśramy Aanmodaya w Kanchipuram. W świątyni aśramy wśród świętych pism mądrościowych różnych religii odnalazł książkę „Universal Wisdom” („Wieczysta Mądrość religii świata”), napisaną przez angielskiego benedyktyna Bede Griffithsa (1906–1993). Zainspirowany duchowym testamentem tego wielkiego mistyka i mędrca — „wyjścia poza ograniczenia kulturowe wielkich religii i znalezienia mądrości leżącej u podstaw ich różnorodności” — przemierzał kraje Azji Południowo-Wschodniej, Indie, Nepal i Tybet, starając się uchwycić w fotografii uniwersalny wymiar ludzkiej duchowości, bez względu na religijną przynależność.

WYSTAWA CZYNNA | 30 lipca, 10:15-20:00
MIEJSCE | Zamek w Kazimierzu Dolnym [dziedziniec] — ul. Zamkowa 3, Kazimierz Dolny
BILETY | według cennika Zespołu Zamkowego

Projekt jest wydarzeniem towarzyszącym BNP Paribas Dwa Brzegi. Za jego organizację i bezpieczeństwo odpowiada bezpośrednio organizator projektu.


© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW