REALIZATORZY

REALIZATORZY

JERZY ZIELIŃSKI – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Jerzy Zieliński, Foto © Krzysztof Wójcik

Członek założyciel Stowarzyszenia Dwa Brzegi; od roku 2009 – członek Zarządu, od 2012 – prezes Stowarzyszenia. Wykształcenie: wyższe techniczne, zarządzanie i marketing. Do roku 1980 był nauczycielem i wicedyrektorem szkół zawodowych w Dęblinie, następnie przez kilka lat kierował Zespołem Zakładów Polskiego Związku Motorowego w Puławach. W latach 1991-2003 dyrektor zespołu szkół zawodowych w Kazimierzu Dolnym, a w latach 1996-2012 właściciel szkoły ogólnokształcącej i policealnej. Jest także współzałożycielem Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym, którym kierował do roku 2005. Prywatnie, właściciel pensjonatu w Kazimierzu Dolnym. 

e-mail: jerzy.zielinski@dwabrzegi.pl© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW