REALIZATORZY

REALIZATORZY

MACIEJ JASZCZYŃSKI – Menadżer Programowy: MKFK, Koordynator naboru filmów

Maciej Jaszczyński, Foto © Krzysztof Wójcik

Kazimierzanin. Absolwent reżyserii filmowej na Ravensbourne University London. Obecnie student kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i słuchacz Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych SWPS. Współpracuje z Warsaw Improv Festival. Obecnie przygotowuje się do debiutu dramaturgicznego w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu.

e-mail: maciek.jaszczynski@dwabrzegi.pl, entry@dwabrzegi.pl© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW