REALIZATORZY

REALIZATORZY

PATRYK STANISZ – Logistyka kopii filmowych

Patryk Stanisz © fot. Daniela Swoboda

Absolwent Technologii Żywności i Żywienia Człowieka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Swoją działalność społeczną rozpoczął w 2004 roku wstępując do Zrzeszenia Studentów Polskich. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naczelnej ZSP. Aktywny działacz studencki, będący członkiem wielu komisji eksperckich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między innymi: Komisji do spraw reformy szkolnictwa wyższego oraz Komisji do spraw Kredytów i Pożyczek Studenckich. Dyrektor Festiwalu Komedii SZPAK w Szczecinie.

e-mail: logistics@dwabrzegi.pl© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW