REALIZATORZY

REALIZATORZY

Tomasz Kulczyński – Producent Festiwalu

© Tomasz Kulczyński

Producent, kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych, koordynator techniczny i logistyczny wielu wydarzeń kulturalnych. Pracownik Warsztatów Kultury w Lublinie, współtworzy m.in. Noc Kultury w Lublinie, Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Carnaval Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński. Współpracuje z instytucjami kultury oraz firmami prywatnymi, aktywnie włącza się w propagowanie dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń i bezpieczeństwa imprez, prowadząc szkolenia oraz jako wykładowca akademicki, m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin za wkład i zaangażowanie w budowanie kulturalnego dorobku Miasta.© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
REDAKCJA I PROJEKT: ALICJA SAWICKA | REALIZACJA: TOMASZ ŻEWŁAKOW